Återvinning

I samarbete med Kuusakoski driver vi en terminal för återvinning av metaller

Virkeshantering

Vi strävar för att rationalisera och minimisera det fotavtyck vi har på miljön.

Till vår hjälp har vi moderna, anpassade maskiner och personal av värlsklass.

Att transportera med tåg är en mycket klimatsmart landtransport.

Copyright @ All Rights Reserved