Fjällsjö Terminalen

 

Verksamhet

 

 

Omlastning

Vi utför omlastning mellan lastbil och järnväg. Idag är det i huvudsak rundvirke som hanteras.

Lagring

Vi har stor kapacitet för att lagra massaved samt timmer med eller utan bevattning.

Gods lagring finns även under tak.

Produktion

Vi producerar träbriketter samt ved.

556780-8745 Fjällsjö Bioenergi AB